วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

Mitsubishi Electric, Tokyo Tech พัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อทำให้การซื้อขายพลังงานแบบ P2P เหมาะสมที่สุด

Photo by Launchpresso on Unsplash

เทคโนโลยีบล็อกเชนที่พัฒนาโดยนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ Mitsubishi Electric ของญี่ปุ่นสามารถทำให้การซื้อขายพลังงานแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ได้เหมาะสมที่สุด (optimize) ทีมนักวิจัยได้ออกแบบขั้นตอนวิธีแบบกระจายที่เหมาะสมที่สุด ที่สามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์สามารถแบ่งปันเป้าหมาย (goal) และข้อมูลการซื้อขาย จากนั้นจับคู่ลำดับการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้การคำนวณน้อยที่สุด ขั้นตอนวิธีมีสี่ขั้นตอนได้แก่ ขั้นแรกจะแบ่งปันคำสั่งซื้อขายที่มีเป้าหมายการซื้อขายร่วมกัน ระหว่างเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้นให้เซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวหาคำสั่งที่ตรงกับเป้าหมายนั้น เซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวจะแบ่งปันผลลัพธ์ที่มันหาได้ในขั้นตอนที่สาม หลังจากนั้นเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะสร้างบล็อกใหม่ โดยเลือกการซื้อขายที่ตรงกับเป้าหมายร่วมกันมากที่สุด การค้นหาแบบกระจายอำนาจ (decentralized) เพื่อหาคำตอบจะทำไปพร้อม ๆ กันบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยการจับคู่ที่ตรงกันจะถูกเลือกแบบสุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการซื้อขายที่ยุติธรรม

อ่านข่าวเต็มได้ที่:  Tokyo Institute of Technology

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น