วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

บริการด้านการคัดคนเข้าทำงานหยุดใช้การวิเคราะห์ใบหน้าของผู้สมัครงาน

ILLUSTRATION: ELENA LACEY; GETTY IMAGES

บริษัทจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคล (human resource) ชื่อ HireVue กำลังกำจัดคุณลักษณะการวิเคราะห์การแสดงออกทางใบหน้าของผู้สมัครงานเพื่อระบุคุณลักษณะบางอย่างออกจากซอฟต์แวร์การจ้างงาน ตัวซอฟต์แวร์ระบุให้ผู้สมัครงานต้องตอบคำถามผ่านกล้องเว็บแคม จากนั้นส่งวีดีโอที่มีข้อมูลพฤติกรรม น้ำเสียง และคำพูดไปให้ขั้นตอนวิธีที่อ้างว่าสามารถระบุคุณลักษณะ และคุณสมบัติบางประการได้ ในขณะที่การตรวจสอบขั้นตอนวิธีเมื่อปีที่แล้วของ HireVue บอกว่า ตัวขั้นตอนวิธีไม่ได้มีอคติ แต่ CEO ของบริษัทบอกว่า ถึงแม้ส่วนการวิเคราะห์การแสดงออกทางใบหน้าจะเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า แต่มันก็ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่กังวลกันอยู่ Alex Engler จาก Brookings Institution กล่าวว่าการเรียนรู้ของเครื่องอาจช่วยกระบวนการจ้างงานได้บางส่วน แต่เน้นว่าปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ไม่สามารถอนุมานเกี่ยวกับความสามารถของใครบางคนได้

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Wired

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น