วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

เข้าใจสิ่งที่อยู่ใต้ผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว

Image: Astrid Eckert / TUM

นักวิจัยจาก Technical University of Munich (TUM) ประเทศเยอรมัน ได้พัฒนาขั้นตอนวิธีแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ ซอฟต์แวร์นี้มีชื่อว่า AIMOS (Artificial Intelligence-based Mouse Organ Segmentation) ซึ่งทำงานโดยใช้โครงข่ายปราสาทเทียมเพื่อรู้จำแบบรูป (pattern) และหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง การฝึกฝนขั้นตอนวิธีนี้ทำโดยใช้ภาพของหนู โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้โปรแกรมประเมินการสแกนภาพทั้งตัวแบบสามมิติเพื่อแสดงตำแหน่งและรูปร่างที่แน่นอนของอวัยวะที่ต้องการ นักวิจัยบอกว่า ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนวิธีแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองนี้นอกจากเร็วกว่าคนในการวิคราะห์ภาพทางชีววิทยาแล้ว ยังแม่นยำกว่าด้วย

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Technical University of Munich (Germany)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น