วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

AI ช่วยหาการใช้ยาที่มีอยู่แล้วกับกรณีที่ไม่เคยใช้มาก่อน

ภาพจาก ACM

นักวิจัยจาก Ohio State University (OSU) ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI ในการประมวลผลชุดข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อหาว่ายาที่มีอยู่เดิม สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ไม่เคยใช้ยานี้มาก่อนได้หรือไม่ นักวิจัยใช้ข้อมูลการเคลมประกันจากผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจประมาณ 1.2 ล้านคน การศึกษามุ่งไปที่การใช้ยาที่เคยใช้เพื่อป้องกันหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ผลการทดลองพบว่าสามารถระบุยา 9 ตัวที่มีแนวโน้มที่จะทำให้การรักษาทำได้ดีขึ้น นักวิจัยบอกว่าการศึกษานี้สามารถทำกับโรคอะไรก็ได้ ถ้าเราสามารถนิยามผลลัพธ์ของโรคได้ 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Ohio State University

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น