วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

ขั้นตอนวิธีที่จะป้องกันการระบุประเภทเซลล์มะเร็งผิดพลาด

ภาพจาก University of Kent (U.K.)

ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning algorithm) ที่ถูกพัฒนาโดยนักวิจัยจาก University of Kent ในสหราชอาณาจักร ได้ค้นพบความแตกต่างในสายของเซลล์มะเร็งจากภาพที่ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งจะช่วยป้องกันการวินิจฉัยเซลล์มะเร็งที่ผิดในห้องทดลอง  ทีมนักวิจัยได้ใช้ขั้นตอนวิธีบนตัวแบบคอมพิวเตอร์ที่มีการฝึกสอนด้วยการเปรียบเทียบประเภทของเซลล์มะเร็งจำนวนมาก ตัวโปรแกรมจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสำรวจ ระบุ และเขียนป้ายระบุภาพถ่ายดิจิทัลแต่ละภาพของสายเซลล์ 


นักวิจัยบอกว่างานวิจัยนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะระบุเซลล์ได้ถูกต้องมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดในงานวิจัยด้านมะเร็ง และมีผลอย่างมากต่อการช่วยชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองคอมพิวเตอร์สามารถจัดสรรเงื่อนไขที่แน่นอนต่าง ๆ ในการระบุสายเซลล์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งก็หมายความว่าศักยภาพของนักวิจัยในอนาคตที่จะถูกฝึกให้ระบุเซลล์ได้อย่างแม่นยำอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย

อ่านข่าวเต็มได้ที่:  University of Kent (U.K.)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น