วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564

วิศวกรซอฟต์แวร์ได้เงินเดือนเท่าไร

ภาพจาก  iStockphoto

จากการวิเคราะห์ค่าจ้างของวิศกรซอฟต์แวร์โดยผู้ให้บริการเครื่องมือเปรียบเทียบเงินเดือน Levels.fyi ได้ให้รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูงสุดเมื่อปีที่แล้วพบว่า บริษัทที่ให้บริการแชร์การใช้พาหนะ (ride sharing) คือ Lyft ในปี 2020 ให้เงินเดือนสูงสุดสำหรับวิศวกรระดับเริ่มต้น โดยมีค่ามัธยฐานของเงินเดือน โบนัส และหุ้นรวมกันอยู่ที่ 230,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ส่วน Airbnb ให้ค่าจ้างรวมทั้งหมด 295,500 เหรียญสหรัฐต่อปี สำหรับวิศวกรที่ประสบการณ์ 2 ถึง 5 ปี ส่วน LinkedIn ให้ค่าจ้างรวมทั้งหมด 461,000 เหรียญสหรัฐต่อปี สำหรับวิศกรที่มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: IEEE Spectrum

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น