วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ภาคีสมาชิกของ ACM ปี 2020 จากผลงานที่เป็นหลักของนวัตกรรมด้านการคำนวณในปัจจุบัน

ภาพจาก ACM

ACM ประกาศชื่อภาคีสมาชิก 95 คนประจำปี 2020 จากผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการอย่างเห็นได้ชัดทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) คลาวด์คอมพิวติง (cloud computing) คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (computer graphics) ชีววิทยาเชิงคำนวณ (computational biology) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (human-computer interaction) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (software engineering) วิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฏี (theoretical computer science) และความจริงเสมือน  (virtual reality) นวัตกรรมของพวกเขาครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นด้านขั้นตอนวิธี เครือข่าย สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ระบบกระจาย การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบไร้สาย วิทยาศาตร์ของเว็บ (Web science) และอีกมากมาย ประธานของ ACM บอกว่า "ชายและหญิงเหล่านี้ได้มอบแกนสำคัญทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรม และวิถีชิวิตของผู้คน เราคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าภาคีสมาชิกใหม่ของ ACM เหล่านี้ จะยังคงเป็นผู้นำในสาขาของพวกเขาต่อไป" 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: ACM

เพิ่มเติมเสริมข่าว: รายชื่อภาคีสมาชิกใหม่ของ ACM ประจำปี 2020 ดูได้ที่นี่ครับ 2020 ACM Fellows

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น