เกี่ยวกับบล็อกนี้

บล็อกนี้เดิมผู้เขียนจะเขียนเรื่องหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้พบเจอมาและความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพสังคม การเมือง กีฬา การศึกษา งานวิจัย ละคร ภาพยนตร์ เทคโนโลยี หรือแม้แต่การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เรียกว่าบล็อกจับฉ่ายตามใจฉันก็ได้

แต่ในช่วงหลังผู้เขียนจะพยายามเอาเรื่องที่ค่อนข้างเป็นวิชาการ หรือเกี่ยวข้องกับวิชาที่ผู้เขียนสอนออกไปไว้อีกบล็อกหนึ่งคือ Aj.Sarun's Computing Blog เพื่อจะให้ความรู้ทางวิชาการจัดเป็นหมวดหมู่และสืบค้นได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามบล็อกนี้ก็ยังเป็นจับฉ่ายอยู่ดี แต่จะเป็นจับฉ่ายที่ผู้เขียนพยายามปรุงอย่างสุดฝีมือเพื่อให้ผู้อ่านทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น