วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

เครื่องจะเปลี่ยนวิธีที่บริษัทใช้สื่อสาร

Photo by William Iven on Unsplash

นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และการเรียนรู้ของเครื่องจากมหาวิทยาลัย Columbia และ Georgia State พบว่าปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI กำลังเปลี่ยนวิธีที่บริษัทจะสื่อสารกัน การประมวลผลภาษาธรรมชาติกำลังถูกใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อความในเอกสารด้านการเงินที่บริษัทต้องส่งให้คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา จากนั้นส่วนการเรียนรู้ของเครื่องจะถูกใช้เพื่อสรุปข้อความ และจัดอันดับภาษาที่ใช้ว่าเป็นบวก ปกติ หรือเป็นลบ ซึ่งสัญญาณที่ได้จากเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นข้อมูลให้ผู้ให้คำปรึกษา นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในการตัดสินใจ การดาวน์โหลดเอกสารจากเครื่องมีความสัมพันธ์กับความเร็วในการซื้อขายหลังจากที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้โพสต์เอกสารที่ถูกส่งมา ซึ่งสิ่งนี้ผลต่ออุตสาหกรรมด้านการเงินและเศรษฐกิจ โดยหลายบริษัทได้พยายามยกระดับการใช้ภาษาเพื่อให้เข้ากับระดับที่ส่วนการเรียนรู้ของเครื่องจะรายงานออกมา นักวิจัยบอกว่าหลักฐานนี้ชี้ให้ห็นว่าผู้บริหารควรระมัดระวังว่ารูปแบบการพูดและอารมณ์ของพวกเขา ซึ่งเมื่อถูกประเมินโดยคนหรือโปรแกรมจะส่งผลต่อการประเมินของนักลงทุนและนักวิเคราะห์

อ่านข่าวเต็มได้ที่: VentureBeat

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น