วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

การใช้สื่อสังคมโดยนักเคลื่่อนไหวทางการเมืองทำกันเป็นอุตสาหกรรมแล้ว

ภาพจาก ACM

จากการสำรวจ 81 ประเทศในปี 2020 โดย Oxford Internet Institute (OII) ของสหราชอาณาจักร พบหลักฐานของการใช้สื่อสังคม (social media) ในการสื่อสารด้านการเมืองในแต่ละประเทศเพิ่มขึ้น 15% จากปี 2019 การบิดเบือนข้อมูลเป็นแท็กติกใช้ทั่ว ๆ ไปใน 76 ประเทศ OII บอกว่าการบิดเบือนข้อมูลตอนนี้ "ถูกผลิตในระดับอุตสาหกรรม" ทีมของ OII เตือนถึงระดับการใช้งานสื่อสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยรัฐบาลและพรรคการเมืองใช้เงินเป็นล้านเพื่อตั้ง "กองทัพไซเบอร์" ในภาคเอกชน เพื่อกลบเสียงอื่น ๆ และใช้คนที่เป็นแรงบันดาลใจ (influenzer) ในการเผยแพร่ข้อมูลยกย่องตัวเอง การศึกษายังพบหลักฐานใน 62 ประเทศว่าหน่วยงานรัฐบาลใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อชี้นำแนวทางการสนทนาสาธารณะ OII บอกว่าบริษัทสื่อสังคมจะต้องเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นในการชี้ให้เห็นข่าวที่บิดเบือน ปิดบัญชีปลอมโดยที่ไม่ต้องมีการแทรกแซงจากรัฐ

อ่านข่าวเต็มได้ที่:  University of Oxford (U.K.)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น