วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เครื่องมือซอฟต์แวร์ของ NIST ช่วยปรับปรุงคำแนะนำการฉีดวัคซีนของหมอ

Credit: B. Hayes/NIST

Forecasting for Immunization Test Suite (FITS) ของ National Institute of Standards and Technology (NIST) สหรัฐอเมริกา ช่วยทำให้แน่ใจว่าหมอแนะนำได้อย่างถูกต้องว่าคนไข้ควรได้รับวัคซีนแบบใด และเมื่อใด เครื่องมือซอฟต์แวร์นี้ทำให้ระบบดูแลสุขภาพของรัฐได้ทดสอบว่าระบบ Immunization Information Systems (IIS) แก้ปัญหาให้กับคนไข้อย่างถูกต้องหรือไม่ FITS ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยร่วมมือกับ Centers for Disease Control and Prevention เพื่อให้เห็นปริมาณความสอดคล้องระหว่างคำแนะนำกับมาตรฐานของชุมชนด้านการแพทย์ การทดสอบนี้ทำโดยอัตโนมัติ โดยอนุญาตให้มีการพัฒนา บำรุงรักษา และแบ่งปันกรณีทดสอบทั่วประเทศ ไปพร้อม ๆ กันด้วย นักวิจัยบอกว่าการทดสอบด้วย FITSทำให้พบว่าการทำนายของ IIS มีข้อผิดพลาดมากมาย การค้นพบนี้นำไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงระบบ IIS ของรัฐในการให้บริการด้านวัคซีน

 อ่านข่าวเต็มได้ที่: National Institute of Standards and Technology

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น