วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จำนวนผู้เรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 7.6% ในปี 2020 (ในสหราชอาณาจักร)

Photo by Markus Winkler on Unsplash

British Computer Society (BCS) พบว่านักศึกษาในสหราชอาณาจักร 30,090 คน เลือกเรียนต่อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มขึ้น 7.6% จากปี 2019 BCS บอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะรัฐบาลบอกว่าทักษะด้านเทคโนโลยีจะเป็นเหมือนนำมันจรวด ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ BCS ยังประมาณการว่า นักศึกษาเลือกเรียนด้านปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น 65.1% ในปีนี้ และมียอดการรับเข้าเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพิ่มมากขึ้น 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Computer Weekly

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น