วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้บุกเบิกเครือข่ายไร้สายตายในวัย 88 ปี

Norman Abramson: ภาพจาก Rose de Heer

Norman Abramson ผู้บุกเบิกการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 88 ปี Abramson เป็นหัวหน้าทีมที่ทำงานในโครงการที่ University of Hawaii เริ่มต้นมาเพื่อส่งข้อมูลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่บนเกาะฮาวายโดยใช้ช่องสัญญาณวิทยุ ทีมงานนี้ได้พัฒนาวิธีนี้ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 และช่วงต้นของทศารรษของ 1970 ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ามันสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ทำให้อุปกรณ์ดิจิทัลหลายตัวสามารถส่งและรับข้อมูลผ่านทางช่องของคลื่นวิทยุที่ใช้ร่วมกัน โดยไม่ต้องมีกลไกการจัดตารางเวลาในการรับส่งข้อมูลที่ซับซ้อน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเครือข่าย ALOHAnet ที่เปิดตัวในปี 1971 ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นเวอร์ชันไร้สายขนาดเล็กของเครื่อข่าย ARPAnet ที่เป็นเครือข่ายตั้งต้นที่ถูกพัฒนามาเป็นอินเทอร์เน็ต 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: The New York Times

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น