วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นักวิจัยบอกว่าขั้นตอนวิธี AI ใช้อัตราการเต้นของหัวใจและข้อมูลการเคลื่อนไหวเพื่อทำนายอายุ เพศ และอื่น ๆ

Image Credit: Jeremy Horwitz/VentureBeat

นักวิจัยจาก University of Cambridge และ Alan Turing Institute ในสหราชอาณาจักร อ้างว่าได้ฝึกสอนขั้นตอนวิธีทางปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า AI  โดยใช้ข้อมูลจากตัววัดความเร่ง (accelerometer) ที่ติดไว้ที่ข้อมือ และเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบสวมใส่ได้ เพื่อตรวจจับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความแม่นยำกว่า 70% AUC (อัตราส่วนของ true positive กับ false negative โดยยิ่งมีค่าใกล้ 1 เท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น) ระบบนี้มีชื่อว่า Step2Heart ซึ่งสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองในการสร้างโปรไฟล์เฉพาะบุคคล และสามารถทำนายข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพด้วยตัวแยกประเภทผ่านการเรียนรู้แบบถ่ายโอน (transfer learning) ทีมนักวิจัยได้แยกชุดข้อมูลจากข้อมูลของผู้ชายและผู้หญิง 2100 คน ที่เข้าร่วมการศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านพันธุกรรมในการระบุโรคอ้วน โรคเบาหวานประเภท 2 และโรคที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญอื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมจะถูกขอให้ใส่อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจตัววัดการเคลื่อนไหวของอก และตัววัดความเร่งที่ติดที่ข้อมือ และให้ออกกำลังบนลู่วิ่ง 

นักวิจัยใช้ Step2Heart ในการทำนายอัตราการใช้ออกซิเจนในเลือด น้ำหนัก เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก และการใช้พลังงานในขณะออกกำลังกาย นักวิจัยบอกว่าการทดลองนี้พิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มาจากอุปกรณ์สวมใส่ โดยไม่ต้องมีการตั้งชื่อข้อมูลไว้ก่อน สามารถใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรไฟล์ในภาพรวม ในกรณีที่การเก็บข้อมูลโดยสมบูรณ์ไม่สามารถดำเนินการได้

อ่านข่าวเต็มได้ที่: VentureBeat

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น