วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หุ่นยนต์ทำให้มนุษย์เพิ่มพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง

ภาพจาก University of Southampton (U.K.)

จากงานวิจัยของ University of Southampton ประเทศอังกฤษ พบว่าหุ่นยนต์กระตุ้นให้มนุษย์ลองเสี่ยงมากยิ่งขึ้น โดยนักวิจัยได้ทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 180 คน ให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเมื่อกดแป้น Space Bar จะเป็นการทำให้ลูกโป่งที่อยู่บนหน้าจอพองขึ้นเล็กน้อย และจะเพิ่มเงิน 1 เพนนีเข้าไปในธนาคารชั่วคราว โดยจะมีการสุ่มระเบิดลูกโป่ง ซึ่งถ้าลูกโป่งลูกใดระเบิดผู้เล่นก็จะเสียเงินทั้งหมด และยังมีทางเลือกให้ผู้ใช้ถอนเงินออกมา แล้วเปลี่ยนไปที่ลูกโป่งลูกใหม่ 

โดยนักวิจัยแบ่งผู้ทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก (กลุ่มควบคุม) จะเล่นเองตัดสินใจเอง กลุ่มที่สองจะมีหุ่นยนต์ให้คำแนะนำในการเล่น แต่หลังจากนั้นจะไม่พูดอะไร ส่วนกลุ่มที่สามจะมีหุ่นยนต์ให้คำแนะนำ และกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา เช่นพูดว่า"ทำไมถึงหยุดสูบลมล่ะ"

ผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่มีหุ่นยนต์คอยกระตุ้นจะเสี่ยงเล่นมากขึ้น และลูกโป่งจะระเบิดบ่อยครั้งกว่ากลุ่มที่ไม่มีหุ่นยนต์กระตุ้น แต่โดนรวมแล้วกลุ่มนี้จะได้เงินมากกกว่าอีกสองกลุ่ม ในขณะที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มที่ไม่มีหุ่นยนต์ กับกลุ่มที่หุ่นยนต์อยู่เงียบ ๆ นักวิจัยบอกว่าการได้รับการกระตุ้นจากหุ่นยนต์ทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่ได้มาจากประสบการณ์หรือสัญชาติญาณของตัวเอง

นักวิจัยบอกว่าด้วยการทีมีการใช้เทคโนโลยี AI อย่างกว้างขวาง และเทคโนโลยีนี้จะต้องมามีปฎิสัมพันธ์กับมนุษย์ งานวิจัยในหัวข้อนี้ควรจะได้รับความสนใจอย่างเร่งด่วนจากชุมชนนักวิจัย ในมุมหนึ่งผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่หุ่นยนต์จะก่ออันตรายจากการทำให้คนเสี่ยงมากขึ้น แตในอีกมุมหนึ่งมันแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะใช้หุ่นยนต์และ AI ในโปรแกรมป้องกัน เช่นการรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ในโรงเรียน และในส่วนของประชากรที่เข้าถึงได้ยากเช่นผู้ติดยาเสพติด 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: University of Southampton (U.K.)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น