วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

AI ใช้ข้อมูลจาก Facebook ในการทำนายอาการป่วยทางจิต

ILLUSTRATION: ELENA LACEY

นักวิจัยจาก Feinstein Institutes for Medical Research ในนิวยอร์ค ใช้ ขั้นตอนวิธี AI ในการสแกนข้อความที่โพสต์ใน Facebook ของอาสาสมัคร 223 คน เพื่อทำนายการวินิจฉัยอาการทางจิตเวช โดยใช้ข้อความที่โพสต์ย้อนไปถึง 18 เดือนก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ ขั้นตอนวิธีดังกล่าวจะวิเคราะห์ทั้งข้อความและรูปภาพที่ถูกโพสต์ เพื่อระบุว่าผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนมีอาการผิดปกติด้านอารมณ์ มีแนวโน้มที่จะเป็นจิตเภท หรือไม่มีปัญหาทางจิตเลย ผลลัพธ์ที่ได้บ่งชี้ว่าถ้ามีการใช้คำสบถจะเป็นสัญญาณของอาการเจ็บป่วยทางจิตโดยรวม การใช้คำที่แสดงการรับรู้เช่น เห็น รู้สึก ได้ยิน และคำที่สัมพันธ์กับอารมณ์ในทางลบจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของจิตเภท การมีสีฟ้าในรูปมากขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติทางอารมณ์ นักวิจัยบอกว่าเครื่องมือทาง AI นี้ สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลในการรักษาโรคทางจิต

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Wired

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น