วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

NSF มุ่งเป้าการให้ทุนเพื่อปรับปรุงความหลากหลายของแรงงานด้าน AI

man-with-AR-headset
ภาพจาก Nextgov

มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation) หรือ NSF ของสหรัฐอเมริกา และองค์กรวิจัยของรัฐบาลกลางอีก 6 องค์กรจะผลักดันให้ส่งเสริมบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) หรือ ML ที่ครอบคลุมมากขึ้นผ่านโครงการ ExpandAI

โปรแกรมนี้จะเพิ่มช่องทางการระดมทุนของรัฐบาลกลางมากขึ้นในการวิจัยและพัฒนา AI ภายในมหาวิทยาลัยที่มีประชากรนักศึกษาที่หลากหลายและมุ่งเน้นไปที่การศึกษาด้าน AI 

ExpandAI จะจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย AI ระดับชาติที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพจะมุ่งสร้างศูนย์การศึกษา AI แห่งใหม่ภายในสถาบันสำหรับชนกลุ่มน้อยซึ่งปัจจุบันยังขาดหลักสูตร AI/ML และจะรองรับนักศึกาชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน/อเมริกันผิวดำ ชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิก ชาวอเมริกันอินเดียน ชาวอะแลสกา ชาวฮาวายพื้นเมือง และชาวเกาะแปซิฟิกจำนวนมาก

Margaret Martonosi จาก NSF กล่าวว่า "เราหวังว่าจะได้เห็นการมีส่วนร่วมที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นของนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถจากทั่วประเทศของเรา เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมด้าน AI"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Nextgovไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น