วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

ทักษะด้าน JavaScript, Java และ Python เป็นที่ต้องการในระดับสูง

help-wanted-sign
ภาพจาก  InfoWorld

แพลตฟอร์มจ้างงานด้านเทคโนโลยี CodinGame และ CoderPad คาดการณ์ว่าทักษะการเขียนโค้ดด้วยภาษา JavaScript, Java และ Python จะเป็นที่ต้องการมากที่สุดจากนักพัฒนาในปีนี้ แม้ว่าความต้องการโปรแกรมเมอร์ที่เชี่ยวชาญใน TypeScript, Swift, Scala, Kotlin และ Go คาดว่าจะเกินจากจำนวนที่มีอยู่

รายงาน The State of Tech Hiring ในปี 2023 ของ CodinGame-CoderPad ได้สำรวจผู้เชี่ยวชาญ 14,000 คนและพบว่า Node.js, React และ .NET Core เป็นเฟรมเวิร์กการพัฒนาที่พวกเขารู้จักดีที่สุดและเป็นที่ต้องการมากที่สุด

หนึ่งในสามของนักพัฒนาที่ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขารู้สึกมีความมั่นคงในงานมากกว่าปีที่แล้ว การพัฒนาเว็บ ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) /การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และการพัฒนาเกม คือสามทักษะทางเทคนิคที่ผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าพวกเขาต้องการเรียนรู้มากที่สุด 

ขณะที่นายหน้าหางานกล่าวว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับมืออาชีพที่มีทักษะในการพัฒนาเว็บ devop และการพัฒนาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลมากที่สุด

อ่านข่าวเต็มได้ที่: InfoWorld


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น