วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

คนหนุ่มสาวต้องการแอปสุขภาพจิตที่น่าเชื่อถือ

 

people-using-smart-phone
ภาพจาก University of Edinburgh

จากผลการวิจัยของ University of Edinburgh ในสหราชอาณาจักรสรุปว่า การขาดความน่าเชื่อถือของแอปสุขภาพจิตอาจทำให้คนหนุ่มสาวไม่ใช้

นักวิจัยใช้ตัวแบบทางสถิติเพื่อประเมินทัศนคติของผู้เข้าร่วม 248 คนที่มีอายุระหว่าง 17 ถึง 25 ปีที่มีต่อเทคโนโลยีด้านสุขภาพดิจิทัล พวกเขาสังเกตเห็นความสัมพันธ์เชิงบวกเล็กน้อยถึงปานกลางกับความตั้งใจที่สูงขึ้นในการใช้แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพจิตดิจิทัล เมื่อเทคโนโลยีได้รับการพิจารณาว่าน่าเชื่อถือและมีประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ไม่มีความแตกต่างในความตั้งใจที่จะใช้ทรัพยากรโดยพิจารณาจากความสะดวกในการใช้งานหรือความต้องการด้านสุขภาพจิต 

Vilas Sawrikar แห่ง University of Edinburgh กล่าวว่า "ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความน่าเชื่อถือของสุขภาพจิตแบบดิจิทัล พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และประสิทธิผลเพื่อปรับปรุงการซึมซับของเยาวชน"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: University of Edinburgh

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น