วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนในนิวยอร์คห้ามการใช้ chatGPT เนื่องจากกลัวการโกง

chatGPT
ภาพจาก CNet

New York City Department of Education (NYCDOE) กล่าวว่าได้ห้ามการเข้าถึงแชทบอท ChatGPT บนอุปกรณ์และเครือข่ายออนไลน์เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ "ผลกระทบเชิงลบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ ความถูกต้องของเนื้อหา"

Jenna Lyle จาก NYCDOE กล่าวว่า "แม้ว่าเครื่องมือนี้อาจสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่เครื่องมือนี้ไม่ได้สร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จทางวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

นักเรียนและครูยังคงสามารถเชื่อมต่อกับ ChatGPT ได้โดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบของโรงเรียน Lyle ยังกล่าวอีกว่าคนที่สนใจศึกษาเทคโนโลยีพื้นฐานของแชทบอทสามารถร้องขอการเข้าถึงได้

อ่านข่าวเต็มได้ที่: CNet

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น