วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566

AI เบื้องหลัง ChatGPT อาจช่วยชี้อาการเบื้องต้นของอัลไซเมอร์

Chat-on-Computer
ภาพจาก Drexel University

GPT-3 ของ OpenAI ซึ่งเป็นอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI ที่ใช้ในแชทบอท ChatGPT สามารถใช้ทำนายระยะแรกของภาวะสมองเสื่อมได้ จากการศึกษาของนักวิจัยจาก Drexel University

นักวิจัยได้ฝึกโปรแกรมโดยใช้การถอดเสียงจากชุดข้อมูลการบันทึกเสียงพูดที่รวบรวมเพื่อทดสอบความสามารถของโปรแกรมประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ในการทำนายภาวะสมองเสื่อม จากนั้นให้โปรแกรมระบุว่าเสียงจากชุดข้อมูลนั้นมาจากคนที่มีอการอัลไซเมอร์ระยะแรกหรือไม่ 

พวกเขาพบว่า GPT-3 มีประสิทธิภาพดีกว่าโปรแกรม NLP ชั้นนำ 2 โปรแกรมในการระบุตัวอย่างทั้งที่เป็นอัลไซเมอร์และไม่ใช่อัลไซเมอร์ได้อย่างแม่นยำ

นักวิจัยยังพบว่า GPT-3 มีความแม่นยำมากกว่าเกือบ 20% ในการทำนายคะแนนของผู้ป่วยในการสอบ Mini-Mental State ซึ่งมักใช้ในการทำนายความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อม

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Drexel University

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น