วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566

หุ่นยนต์กำลังสะสมความฉลาดของมด

carpenter-ant
Photo by VD Photography on Unsplash

นักวิทยาศาสตร์ของ Harvard University สร้างตัวแบบทีมหุ่นยนต์ตามแมลงสังคม (social insects) dเพื่อทำงานที่ซับซ้อนร่วมกันโดยใช้พารามิเตอร์เพียงไม่กี่ตัว

นักวิจัยสังเกตมดช่างไม้สีดำ (black carpenter ant) ขณะที่พวกมันร่วมกันขุดและหนีออกจากคอกที่ทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม โดยสังเกตถึงความแข็งแกร่งของความร่วมมือร่วมและอัตราการขุดค้นเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยได้สร้างหุ่นยนต์มด (robotic ants) หรือ RANts เพื่อทำงานที่คล้ายกัน โดยใช้สนามแสงหรือ "โฟโตร์โมน (photormone)" ที่เลียนแบบสนามฟีโรโมนหรือเสาอากาศของมด

S. Ganga Prasath แห่ง Harvard University กล่าวว่า "เราได้แสดงให้เห็นว่าการทำงานให้สำเร็จลุล่วงแบบร่วมมือสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรจากกฎง่าย ๆ และกฎเชิงพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันสามารถนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอื่น ๆ เช่น การก่อสร้าง การค้นหาและกู้ภัย และการป้องกัน"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Harvard University John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น