วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

Google, DeepMind เปิดตัวตัวแบบภาษา MedPaLM

AI-in-Healthcare
ภาพจาก Interesting Engineering

Alphabet บริษัทที่แตกออกมาจาก Google และ DeepMind ได้เปิดตัวตัวแบบภาษาขนาดใหญ่ (large language model) หรือ LLM คือ MedPaLM ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้คำตอบที่ปลอดภัยและมีประโยชน์สำหรับคำถามในด้านการแพทย์

ตัวแบบนี้ใช้ชุดข้อมูลหลายตัว หนึ่งในนั้นคือ HealthSearchQA ซึ่งมีคำถามที่ผู้คนมักจะถามบ่อย ๆ จำนวน 3375 คำถาม 

MedPaLM สามารถตอบคำถามแบบปรนัยและคำถามง่ายๆ จากทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพทางการแพทย์และไม่ใช่ ทีมบุคลากรทางการแพทย์พบว่า 92.6% ของคำตอบของ MedPaLM นั้นถูกต้อง เมื่อเทียบกับ 92.9% ของคำตอบที่ได้จากแพทย์

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Interesting Engineering

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น