วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

DeepER ใช้การเรียนรู้เชิงลึกจัดสรรบริการฉุกเฉินให้ดีขึ้น

ภาพจาก Binghamton University News

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Binghamton ใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉินใช้ในการแก้ไขปัญหา และแนะนำวิธีการจัดสรรทรัพยากรให้ดีขึ้นถ้าจำเป็น เครื่้องมือนี้เรียกว่า DeepER ซึ่งเป็นตัวแบบการเข้าและถอดรหัสแบบเป็นลำดับ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Recurrent ทีมนักวิจัยใช้ข้อมูลสาธารณะของเมืองนิวยอร์กในช่วงเวลา 10 ปี โดยแบ่งกลุ่มให้เห็นถึงประเภทของเรื่องฉุกเฉิน และเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหา นักวิจัยบอกว่าเหตุการณ์หลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน และเวลาในการแก้ไขก็ย่อมจะต้องใช้เวลามากขึ้น เนื่องจากต้องมีการแบ่งปันบุคลากร ทรัพยากร และเครื่องมือ และสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นจากระยะเวลาที่ใช้แก้ปัญหา ซึ่งนักวิจัยจะใช้ข้อมูลนี้ในการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Binghamton University News

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น