วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คอมพิวเตอร์วิชันสามารถประมาณปริมาณแคลอรีในอาหารได้โดยแค่เหลือบมอง

ภาพจาก filadendron/Getty Images

นักวิจัยจาก Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ของเยอรมนีได้พัฒนาเทคนิคคอมพิวเตอร์วิชันเพื่อประเมินปริมาณแคลอรี่ของมื้ออาหารจากภาพถ่าย ทีมนักวิจัยได้ใช้เครือข่ายประสาทเทียม DenseNet ที่จะเชื่อมโยงภาพถ่ายอาหารจากฐานข้อมูลที่มีรูปภาพ 308,000 ภาพ จากสูตรอาหาร 70,000 สูตร จากเว็บไซต์ทำอาหารในเยอรมัน โดยวิธีนี้จะทำนายธาตุอาหารหลักจากส่วนประกอบที่ระบุไว้ในสูตรอาหาร นักวิจัยบอกว่าสมมติฐานของเทคนิคนี้ก็คือ อาหารถูกปรุงตามสูตรอย่างถูกต้อง โดยตัวแบบจะเรียนรู้ระหว่างข้อมูลโภชนาการกับรูปภาพ ตัวแบบนี้สามารถประมาณปริมาณแคลอรีได้ถูกต้องอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ 32.6% เมื่อนำไปประเมินกับภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่นักวิจัยบอกว่ามันสามารถแยกความแตกต่างระหว่างอาหารที่มีแคลอรีสูงกับแคลอรีต่ำได้

อ่านข่าวเต็มได้ที่:   New Scientist

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น