วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแปลภาษาที่สาบสูญ

ภาพจาก MIT News

นักวิจัยจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อแปลภาษาที่สาบสูญได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องรู้ความสัมพันธ์ของภาษานี้กับภาษาอื่น ระบบนี้ทำงานโดยใช้ความรู้เชิงลึกของภาษาโบราณ รวมถึงความจริงที่ว่าภาษาจะมีพัฒนาการในรูปแบบที่ทำนายได้ นักวิจัยได้พัฒนาขั้นตอนวิธีการถอดรหัสที่สามารถแบ่งคำในภาษาโบราณและจับคู่คำเหล่านั้นกับคำในภาษาที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนวิธีอนุมานความสัมพันธ์ระหว่างภาษา และสามารถประเมินความใกล้เคียงกันของภาษาได้

อ่านข่าวเต็มได้ที่: MIT News

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น