วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หัวใจที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติใช้เป็นเครื่องมือในการผ่าตัด


ภาพจาก Carnegie Mellon University

นักวิจัยจาก Carnegie Mellon University (CMU) พัฒนาตัวแบบหัวใจมนุษย์ทีมีขนาดเท่าของจริงเพื่อใช้พิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติได้เป็นที่แรก โดยใช้วิธีที่เรียกว่า  Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels (FRESH) ซึ่งการพิมพ์หัวใจมนุษย์แบบขนาดเท่าของจริงนี้ต้องใช้เครื่องพิมพ์สามมิติที่สั่งทำเป็นพิเศษ และต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อรักษาความเร็วและความเที่ยงตรงของการพิมพ์ นักวิจัยบอกว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่เป็นแค่ใช้เพื่อการวางแผน แต่สามารถนำไปใช้ได้จริง หมอผ่าตัดสามารถใช้มันในการฝึกเพราะมันสามารถตอบสนองได้เหมือนเนื้อเยื่อจริง 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Carnegie Mellon University


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น