วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อช่วยให้เห็นผลกระทบด้านจิตใจต่อการระบาดของ COVID-19

ภาพจาก MIT News

นักวิจัยจาก  Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ Harvard University ได้สาธิตให้เห็นว่าการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) สามารถนำมาใช้เพื่อประเมินผลกระทบด้านจิตใจต่อสถานการณ์การระบาดของโรค โดยวิเคราะห์จากคำที่ผู้คนใช้ในการโพสต์เพื่อแสดงความกังวลต่อเรื่องนี้ ขั้นตอนวิธีประมวลผลภาษาธรรมชาติ (machine learning) ได้ประมวลผลข้อความที่ถูกโพสต์ใน Reddit กว่า 800,000 ข้อความ โดยวัดความถี่ของคำที่เกี่ยวข้องกับความกังวล ความตาย การกักตัว และยาเสพติด นักวิจัยได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและเนื้อหาที่โพสต์จากเดือนมกราคมถึงเมษายน 2020 และได้พบว่ามีกลุ่มที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายและเปล่าเปลี่ยว  โดยการโพสต์ในกลุ่มนี้มากขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงของการระบาด เทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว

อ่านข่าวเต็มได้ที่:   MIT News

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น