วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตอย่างรุนแรงมากกำลังแพร่กระจายไปทั่วในประเทศประชาธิปไตย

Photo by Leon Seibert on Unsplash


นักวิจัยจาก University of Michigan (U-M) ใช้ระบบติดตามการเซ็นเซอร์อัตโนมัติเพื่อสาธิตให้เห็นว่า การเซ็นเซอร์ออนไลน์กำลังแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแม้แต่ในประเทศที่มีเสรีภาพที่สุด ทีมนักวิจัยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Censored Planet เก็บข้อมูลจากการประเมินกว่า 21 พันล้านครั้ง จากระยะเวลากว่า 20 เดือน จาก 221 ประเทศ และพบว่าการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตกำลังเพิ่มชึ้นใน 10 ประเทศ รวมถึงประเทศที่คาดไม่ถึงอย่างนอร์เวย์ ญึ่ปุ่น อิตาลี อินเดีย อิสราเอล และโปแลนด์ ทีมนักวิจัยบอกว่าในหลายกรณีมันเริ่มจากการบล็อกสิ่งที่ไม่เหมาะสมชัดเจนอย่างภาพโป๊เด็ก แล้วก็นำไปสู่การวางนโนบายการบล็อกที่รุนแรงมากขึ้น และนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการประเมินการเซ็นเซอร์เป็นสิ่งจำเป็น วิธีการที่ Censored Planet ใช้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพโดยการแปลงเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตสาธารณะให้กลายเป็นทหารยามในการติดตามและรายงานเมื่อมีการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์

อ่านข่าวเต็มได้ที่:  University of Michigan News

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น