วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โค้ชฟิตเนสคนใหม่อาจไม่มีร่างกายอีกต่อไป

ภาพจาก: News@Northeastern

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก  Northeastern University ได้พัฒนาโค้ชฟิตเนสแบบดิจิทัลที่ชื่อว่า Carmen ซึ่งจะอยู่ในจอภาพ และสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาสเปนได้ โดยจะถามผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ปัญหาที่มี และเป้าหมายที่ต้องการ นักวิจัยได้ศึกษาผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นชาวลาติน 245 คน อายุระหว่าง 50-87 ปี โดยแบ่งให้ครึ่งหนึ่งฝึกกับ Carmen อีกครึ่งหนึ่งฝึกกับโค้ชที่เป็นคน ผลการศึกษาพบว่าคนที่ฝึกกับ Carmen ใช้เวลาในการเดินเพิ่มขึ้น 154 นาที ต่อสัปดาห์ขณะที่กลุ่มที่ฝึกกับคนเพิ่มขึ้น 132 นาที นักวิจัยบอกว่าคนสูงอายุจะมีความรู้ในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ค่อนข้างน้อย แต่ถ้าเรานำเสนอสิ่งที่เป็นเหมือนการพูดคุยกันตามปกติ จะทำให้พวกเขาใช้งานได้ง่ายขึ้น

อ่านข่าวเต็มได้ที่: News@Northeastern

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น