วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ภาษา R กลับมาแล้ว

จากดัชนีความนิยมภาษาโปรแกรมล่าสุดของ Tiobe พบว่าภาษา R กลับมาสู่อันดับ 8 หลังจากตกจาก 20 อันดับแรกจากดัชนีในเดือนพฤษภาคม CEO ของ Tiobe บอกว่าเหตุผลหลักที่ R กลับมาน่าจะมาจากความพยามยามของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และนักวิจัยจากทั่วโลกที่กำลังหาวิธีสร้างวัคซีนสำหรับ COVID-19 จึงทำให้ทั้งภาษา R และ Python ซึ่งเป็นภาษาที่นักสถิติใช้ในการทำเหมืองข้อมูล (data mining) มีความนิยมเพิ่มมากขึ้น ดัชนีของ Tiobe นั้นจัดทำจากผลการสืบค้นที่ได้จาก search engine ในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาโปรแกรม โดยในดัชนีของเดือนล่าสุดคือเดือนกรกฎาคมอันดับความนิยมของภาษาเขียนโปรแกรมเป็นดังนี้ C, Java, Python, C++, C#, Visual Basic, JavaScript, R, PHP, และ Swift  อย่างไรก็ตามยังมีข้อถกเถียงกันว่าภาษา R กลับมาเพราะ COVID-19 จริงหรือเปล่า แต่เคยมีนักวิเคราะห์บอกว่า R จะไม่มีทางอยู่ในสิบอันดับแรกของภาษาเขียนโปรแกรม เพราะมันมีโดเมนการใช้งานเพียงโดเมนเดียวคือการทำงานกับข้อมูล และ R ก็ไม่ติด 10 อันดับแรกของรายการที่จัดโดย GitHub ในปี 2019 จากการสำรวจพบว่ากลุ่มผู้ใช้ R กลุ่มใหญ่มีสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือภาคการศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์และชีววิทยา กลุ่มที่สองคืออุตสาหกรรมด้านดูแลสุขภาพ  

อ่านข่าวเต็มได้ที่:  ZDNet

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น