วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โดรนที่ทำหน้าที่ผสมเกสรดอกไม้

นักวิจัยจาก Japan Advanced Institute of Science and Technology ได้พัฒนาวิธีการผสมเกสรดอกไม้โดยใช้โดรนซึ่งทำหน้าที่ปล่อยละอองเกสรดอกไม้ในรูปฟองสบู่ โดยฟองสบู่หนึ่งฟองสามารถมีจำนวนละอองเกสรได้มากถึง 2,000 ละออง นักวิจัยได้สาธิตการทำงานด้วยการใช้โดรนที่มีเครื่องสร้างฟองสบู่ ที่สร้างฟองสบู่ได้ในอัตรา 5,000 ฟองต่อนาที โดรนบินด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที ที่ระดับความสูงสองเมตร ผลการทดลองพบว่ามีอัตราความสำเร็จ 90% นักวิจัยบอกว่าขอแค่มีเพียงฟองเดียวที่ตกลงบนเกสรตัวเมียก็เพียงพอต่อการผสมเกสรแล้ว

อ่านข่าวเต็มได้ที่: IEEE Spectrum

เพิ่มเติมเสริมข่าว: 

แม้แต่ผึ้งก็จะโดน Disrupt หรือนี่ :)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น