วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ACM เรียกร้องให้รัฐบาลและภาคธุรกิจเลิกการใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า

คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีของ ACM (Association for Computing Machinery) สหรัฐอเมริกา ได้ออกข้อเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายให้ภาครัฐและองค์กรธุรกิจหยุดการใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้าทันที ACM ให้เหตุผลว่าเทคโนโลยีนี้ยังไมสมบูรณ์พอ และมีช่องโหว่ด้านความลำเอียงระหว่างเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ และเพศ ข้อเรียกร้องของ ACM ยังพูดถึงกฎเกณฑ์การควบคุม ซึ่งรวมไปถึงการไม่ยอมรับอัตราข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเชื้อชาติ เพศ และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์อื่น ๆ และยังมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก และให้รัฐบาลดูแลอย่างเข้มงวด ต้องบอกประชาชนให้ชัดเจนว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า และต้องระบุกรณีที่จะมีการใช้งานให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มติดตั้งใช้งาน และบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีนี้จะต้องรับผิดชอบถ้าเทคโนโลยีนี้ทำความเสียหายให้กับบุคคล

อ่านข่าวเต็มได้ที่: VentureBeat

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น