วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

แล็บจริยธรรมเพื่อจัดการปัญหาด้านจริยธรรมทางเทคโนโลยี

University of Notre Dame และ IBM ได้เริ่มต้นดำเนินการ Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab เพื่อรองรับความกังวลด้านจริยธรรมที่เพิ่มมากขึ้น จากการใช้งานปัญญาปะดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การคำนวณแบบควอนตัม (Quantum Computing) และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ IBM จะลงทุนเป็นเงิน 20 ล้านเหรียญ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี จุดประสงค์คือให้ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมมาร่วมมือกันเพื่อสร้างเฟรมเวอร์กทางจริยธรรมที่ใช้ได้จริง เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่หรือกำลังเกิดขึ้น 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Notre Dame News

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น