วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คำเตือนสำหรับผู้ใช้เราเตอร์ตามบ้าน

นักวิจัยจาก Fraunhofer Institute for Communication (FKIE) ในประเทศเยอรมัน ได้ศึกษาเราเตอร์ที่ใช้ตามบ้าน 127 ตัวจาก 7 ยี่ห้อ และพบว่า 46 ตัว ไม่มีการอัพเดตด้านความมั่นคงในปีที่ผ่านมา การศึกษายังพบว่าเราเตอร์หล่านี้มีช่องโหว่ที่รู้กันอยู่แล่้วเป็นร้อย ๆ รายการ แต่ซอฟต์แวร์อัพเดตของเราเตอร์ กลับไม่ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ นักวิจัยยังพบว่าเราเตอร์ยี่ห้อ AVM เป็นเพียงยี่ห้อเดียวที่ไม่ได้นำกุญแจส่วนตัว (private key) ในการเข้ารหัสใส่ลงไปเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์ นอกจากนี้ 90% ของเราเตอร์ที่นำมาศึกษาใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ที่ไม่ได้มีการอัพเดต นักวิจัยบอกว่าบริษัทเหล่านี้มีการอัพเดตซอฟต์แวร์ของตัวเอง เพียงแต่การอัพเดตนั้นไม่ได้มีส่วนที่ควรจะต้องอัพเดต

อ่านข่าวเต็มได้ที่: ZDNet

เพิ่มเติมเสริมข่าว:

หวังว่าจะไม่กี่ยวข้องกับเราเตอร์ในประเทศเรานะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น