วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สมาร์ตโฟนทำนายความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต

mortality
ภาพจาก  Carl R. Woese Institute for Genomic Biology (University of Illinois at Urbana-Champaign)

นักวิทยาศาสตร์จาก University of Illinois at Urbana-Champaign ได้สร้างตัวแบบสถานะสุขภาพและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์ของสมาร์ตโฟน

นักวิจัยใช้บันทึกสุขภาพของผู้เข้าร่วม 100,000 คนจาก Biobank ในสหราชอาณาจักร  โดยผู้เข้าร่วมสวมอุปกรณ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยวัดแรงของการเดินที่ปล่อยออกมาในช่วงสั้น ๆ ของการเคลื่อนตัวตามปกติ

นักวิจัยได้สร้างตัวแบบการเคลื่อนไหวที่เป็นลายเซ็นของเซสชั่นการเดินเหล่านี้จากชุดข้อมูล เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงในการตาย และตรวจสอบจาก  Death Registry ของสหราชอาณาจักรเพื่อดูว่าผู้เข้าร่วมรายใดเสียชีวิตในระยะเวลาห้าปี

พวกเขาพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ทำกิจกรรมในระดับปานกลางถึงสูงมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำกิจกรรม

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Carl R. Woese Institute for Genomic Biology (University of Illinois at Urbana-Champaign)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น