วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เครื่องมือวิชวลไลเซชันช่วยระบุการค้ามนุษย์

data-visualization
ภาพจาก Carnegie Mellon University School of Computer Science

เครื่องมือช่วยสร้างภาพ (visualization) จากข้อมูล TrafficVis ที่พัฒนาโดยนักวิจัยจาก Carnegie Mellon University (CMU) และ Marinus Analytics ที่แยกออกมาจาก CMU และมหาวิทยาลัย McGill ของแคนาดาสามารถช่วยหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยการระบุรูปแบบในโฆษณาเพื่อนเที่ยวออนไลน์

TrafficVis ใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดย InfoShield และอัลกอริทึมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะสแกนและจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกันในข้อความโฆษณาออนไลน์ เพื่อช่วยผู้บังคับใช้กฎหมายใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนและระบุผู้ค้ามนุษย์และเหยื่อได้ดียิ่งขึ้น

InfoShield สามารถรวบรวมโฆษณานับล้านและระบุการใช้ถ้อยคำที่คล้าย ๆ กัน หรือความซ้ำ ๆ เนื่องจากผู้ค้ามนุษย์อาจเขียนโฆษณาสำหรับเหยื่อหลายราย การจัดกลุ่มคุณลักษณะที่คล้ายกันอาจเป็นสัญญาณถึงกิจกรรมที่น่าสงสัย

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Carnegie Mellon University School of Computer Science

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น