วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

AI ล้มเหลวในการลดอคติจากการรับสมัครงาน

Man
ภาพจาก BBC News

การศึกษาโดยนักวิจัยจาก University of Cambridge แห่งสหราชอาณาจักร พบว่าความหลากหลายและอคติในการจ้างงานไม่ได้ดีขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI 

Kerry Mackereth จากเคมบริดจ์กล่าวว่า "เครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถฝึกให้ระบุเฉพาะลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยแยกเพศและเชื้อชาติออกจากกระบวนการจ้างงาน เพราะลักษณะที่เราคิดว่าจำเป็นสำหรับการเป็นพนักงานที่ดีนั้นมีความผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกระหว่างเพศกับเชื้อชาติ

นักวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือสรรหาบุคลากร AI แบบง่าย ซึ่งกำหนดคะแนนบุคลิกภาพให้กับภาพถ่ายของผู้สมัครโดยพิจารณาจากความเป็นมิตร ความพากเพียร การเปิดกว้าง ความมีมโนธรรม และอาการทางประสาท

อย่างไรก็ตาม พวกเขาพบว่าตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงความคมชัด ความสว่าง และความอิ่มตัว ทำให้คะแนนของเครื่องมือเบี่ยงเบนไป

อ่านข่าวเต็มได้ที่: BBC News

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น