วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ทำเนียบขาวเปิดตัวกฎหมายสิทธิทาง AI

white-house
Photo by Tabrez Syed on Unsplash

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ฝ่ายบริหารของ Biden ได้เผยแพร่ร่างสำหรับ AI Bill of Rights ซึ่งเสนอแนวทางสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ ในการปกป้องสิทธิพลเมืองทั้งโลกจริง และดิจิทัลในโลกที่จะพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI มากขึ้น

ร่างดังกล่าวไม่ได้กำหนดรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจง ได้รับการพัฒนาโดยการปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ และรวมข้อเสนอแนะจากนักเทคโนโลยี กลุ่มประชาสังคม ธุรกิจ และนักวิจัยในอุตสาหกรรม

Alondra Nelson แห่งสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำเนียบขาว (White House Office of Science and Technology Policy) กล่าวว่า "รัฐบาลของ Biden-Harris กำลังบอกว่าเราต้องทำงานร่วมกัน ไม่ใช่แค่เพียงทุกส่วนของรัฐบาลเท่านั้น แต่ในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเท่าเทียมที่ศูนย์กลาง และเพื่อให้สิทธิพลเมืองเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ในวิธีการที่เราสร้างและกำกับการใช้เทคโนโลยี เราสามารถ และควรจะคาดหวังในสิ่งที่ดีขึ้น และเรียกร้องในสิ่งที่ดีกว่าจากเทคโนโลยีของเรา"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Associated Press

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น