วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ซอฟต์แวร์การประมวลผลภาษาธรรมชาติประเมินเรียงความระดับมัธยม

researchers
ทีมนักวิจัย
ภาพจาก  Penn State News

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่  Pennsylvania State University (Penn State)  University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) ประเมินซอฟต์แวร์ประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับการประเมินบทความวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

นักวิจัยได้เพิ่มเครื่องมือ PyrEval เพื่อประเมินแนวคิดในการเขียนของนักเรียนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่สามารถคำนวณเป็นคะแนนได้ 

ซอฟต์แวร์ PyrEval-CR "สามารถให้คำติชมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาได้ทันที" ในขณะที่ยังสรุปหัวข้อหรือแนวคิดในเรียงความ "จากห้องเรียนหนึ่งห้องหรือมากกว่า ครูจึงสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงหรือไม่" Rebecca Passonneau แห่ง Penn State กล่าว 

นักวิจัยทดสอบ PyrEval-CR กับบทความวิทยาศาสตร์หลายร้อยเรื่องจากโรงเรียนของรัฐในวิสคอนซิน (Wisconsin) 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Penn State News

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น