วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เครื่องมือ AI คำนวณความเค้นและความเครียดของวัสดุจากภาพถ่าย

MIT News

นักวิจัยของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้พัฒนาเทคนิคในการประเมินคุณสมบัติของวัสดุอย่างรวดเร็วเช่นความเค้นและความเครียด จากภาพของโครงสร้างภายในของวัสดุ ทีมงานได้ฝึกอบรม Generative Adversarial Neural Network โดยใช้ภาพที่เป็นคู่กันหลายพันภาพตาม ซึ่งภาพหนึ่งแสดงให้เห็นโครงสร้างจุลภาคภายในของวัสดุที่อยู่ภายใต้แรงกล อีกภาพหนึ่งคือรหัสสีแสดงค่าความเค้นและความเครียด Markus Buehler จาก MIT กล่าวว่าคอมพิวเตอร์สามารถทำนายแรงต่าง ๆ ที่กระทำกับวัสดุได้แต่วิธีนี้ตรงข้ามกับวิธีการทั่วไปซึ่ง "คุณจะต้องเขียนสมการ และขอให้คอมพิวเตอร์แก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแต่วิธีของเราก็คือให้อ่านภาพต่อภาพ" Buehler กล่าวว่าเครือข่ายนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอธิบายคุณสมบัติของวัสดุ เนื่องจากสามารถประมวลผลข้อมูลผ่านชุดของ Convolutions ซึ่งวิเคราะห์ภาพในระดับที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ

อ่านข่าวเต็มได้ที่: MIT News

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น