วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

IBM พัฒนาขั้นตอนวิธี AI เพื่อผลิตยาปฎิชีวนะ และตอนนี้มันสร้างไปสองตัวแล้ว

ภาพจาก New Atlas

IBM Research ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI เพื่อพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่ให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และตอนนี้มันได้ผลิตยาที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นยาที่เป็นทางเลือกที่ใช้ได้จริงสองตัวแล้ว การที่ยาแต่ละตัวใช้เวลาผลิตหลายปีเป็นเพราะมันต้องใช้การผสมผสานโมเลกุลเข้าด้วยกัน ซึ่งมีทางเลือกในการผสมแบบนับไม่ถ้วน เพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วชึ้น นักวิจัยใช้ตัวแบบที่เรียกว่า  deep generative autoencoder เพื่อตรวจสอบช่วงของลำดับเป๊ปไทด์ (peptide) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันและโมเลกุลที่อยู่ภายในของพวกมัน และมองหาความคล้ายคลึงกับเป็ปไทด์ตัวอื่น ๆ  จากนั้นนักวิจัยใช้ระบบ Controlled Latent attribute Space Sampling (CLaSS) เพื่อสร้างโมเลกุลเปปไทด์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อมูลที่รวบรวมได้โดยตัวแบบ ระบบ AI ระบุ สังเคราะห์ และทดลองกับสิ่งที่น่าจะเป็นเปปไทด์ของยาปฏิชีวนะใหม่ 20 ตัวในช่วง 48 วันซึ่งสามารถผลิตได้ 2 ตัวที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรีย แบบ Gram-positive และ Gram-negative หลายชนิด

อ่านข่าวเต็มได้ที่: New Atlas

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น