วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทำไมผู้ชายตีพิมพ์บทความวิชาการมากกว่าผู้หญิง

ภาพจาก CU Boulder Today

ผู้หญิงในแวดวงวิชาการมักจะประสบปัญหาผลิตบทความได้ลดลงหลังจากมีลูกในขณะที่ผู้ชายไม่ได้รับผลกระทบนี้  นักวิจัยของ  University of Colorado Boulder (CU Boulder) ชี้ให้เห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในบททาทการเป็นพ่อแม่ ผู้หญิงตีพิมพ์บทความได้น้อยลง 20% เป็นเวลาหลายปีหลังจากมีลูก ในบรรดาอาจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แม่ตีพิมพ์บทความได้น้อยกว่าพ่อโดนเฉลี่ย 17.6 บทความ ในระยะเวลา 10 ปี หลังจากมีลูก  Aaron Clauset ของ CU Boulder กล่าวว่า "นโยบายใด ๆ ที่สามารถดึงดูดให้พ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะลดช่องว่างของผลผลิตที่ต่างกันระหว่างเพศนี้" 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: CU Boulder Today

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น