วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564

เทคโนโลยีโต้แย้งเพื่อโต้วาทีกับมนุษย์

Project Debater โต้วาทีกับมนุษย์ Credit: Jason Henry/NYT/Redux/eyevine

นักวิทยาศาสตร์จาก IBM Research AI ใน Haifa อิสราเอลและ Dublin ประเทศไอร์แลนด์ ได้พัฒนา Project Debater ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถโต้วาทีกับมนุษย์  เทคโนโลยีนี้ผสมผสานกลยุทธ์ใหม่ในการรวบรวมและตีความเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องในเชิงโต้แย้งจากข้อความ เข้ากับเทคนิคในการซ่อมแซมไวยากรณ์ของประโยค ซึ่งทำให้ระบบสามารถใช้ส่วนของประโยคจากแหล่งข้อมูลในการนำเสนอข้อโต้แย้ง โดยสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะถูกรวมเข้ากับข้อมูลที่เตรียมไว้ล่วงหน้าที่ ซึ่งมีการจำแนกตามประเด็นสำคัญเพื่อใช้เป็นความรู้ ข้อโต้แย้ง และประเด็นโต้ตอบในหัวข้อต่างๆ และเสริมด้วยข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้าสำหรับการเกริ่นนำ และจัดโครงสร้างการนำเสนอในระหว่างการโต้วาที Project Debater แก้ปัญหาในการที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อที่จะนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจำกัดหัวข้อให้แคบลงเหลือประมาณ 100 หัวข้อ และเก็บเกี่ยววัตถุดิบจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่


อ่านข่าวเต็มได้ที่: Nature


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น