วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

AI เขียนบทความวิชาการในระดับวิทยาลัยให้ผ่านได้ใน  20 นาที

ภาพจาก ZDNet

นักวิจัยจาก Education Reference Desk (EduRef) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ และนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อ พบว่าเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์  (artificial intelligence) หรือ AI สามารถเขียนบทความประจำวิชาที่อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาต้องเขียนในภาคเรียน ได้ภายใน 3 ถึง 20 นาที และได้เกรดที่ผ่าน นักวิจัยได้จัดกลุ่มอาจารย์มาให้เกรดโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งงานมา โดย AI  ที่ใช้เขียนบทความส่งเข้ามาคือ GPT-3 ของ Open AI ซึ่งทำธุรกิจด้านงานวิจัยที่มี Elon Musk  เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยในการวิจัยได้ให้ AI  เขียนบทความในหลากหลายหัวข้อทั้งทางด้านประวัติศาสตร์อเมริกา ระเบียบวิธีวิจัย (ประสิทธิภาพของวัคซีน COVID-19) การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และกฎหมาย ผลการทดลองพบว่า GPT-3 ได้เกรดเฉลี่ยอยูที่ C โดยได้เกรดตกเพียงหนึ่งบทความ คะแนนสูงสุดที่ได้อยู่ในในหัวข้อ ประวัติศาสตร์อเมริกา และกฎหมาย โดยได้เกรด B- ส่วนบทความวัคซีน COVID-19 ได้เกรด C โดยได้คะแนนสูงกว่าผู้เขียนที่เป็นคนหนึ่งคนด้วย นักวิจัยบอกว่า "แม้ว่าจะไม่มีคนเข้ามาช่วยเขียนเลย แต่ GPT-3 ก็ได้รับข้อคิดเห็นที่ไม่ต่างจากบทความที่คนเขียน" และต้องไม่ลืมว่าโดยเฉลี่ยคนจะใช้เวลาสามวันในการเขียนบทความระดับนี้ แต่ GPT-3 ใช้เวลาเพียง 3 ถึง 20 นาที 


อ่านข่าวเต็มได้ที่: ZDNet

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น