วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

งานวิจัยแสดงให้เห็นผลกระทบของการแบ่งแยกทางดิจิทัล

ภาพจาก University of Houston News

นักวิจัยจาก University of Houston, Rutgers University และ Temple University พบว่าคนที่มีทักษะด้านไอทีขั้นพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะได้รับการว่าจ้าง แม้ว่างานของพวกเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับทักษะเหล่านั้นอย่างชัดเจนก็ตาม นอกจากนี้นักวิจัยพบว่าผู้ที่มีทักษะด้านไอทีขั้นสูงมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น นักวิจัยกล่าวว่า "คนงานที่มีทักษะด้านไอทีที่เกี่ยวข้องอาจมีความได้เปรียบในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเพิ่มมากขึ้น" Paul A.Pavlou จาก University of Houston กล่าวว่าการศึกษาเน้นให้เห็นถึงความจำเป็นในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่แข็งแกร่ง เพื่อให้คนที่มีแนวโน้มที่ถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน เช่นผู้หญิงและคนงานที่มีอายุมากให้ได้รับทักษะพื้นฐานด้านไอที Pavlou กล่าวว่า "คนงานเหล่านี้ถูกคาดหวังว่าต้องเรียนรู้ทักษะด้านไอทีเหล่านี้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้งานทำตั้งแต่แรก แต่สำหรับประชากรที่มีเป็นกลุ่มด้อยโอกาส มันก็ยิ่งยากที่พวกเขาจะได้รับทักษะเหล่านี้ ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: University of Houston News

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น