วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ทีมงานในญี่ปุ่นใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา LLM

Japanese-LLM
ภาพจาก The Japan Times

ทีมนักวิจัยในญี่ปุ่นได้พัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model) หรือ LLM โดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Fugaku ของญี่ปุ่น ซึ่งพัฒนาร่วมกันโดย Fujitsu และสถาบันวิจัย Riken 

โมเดล Fugaku-LLM นี้ได้รับการฝึกฝนอย่างกว้างขวางกับข้อมูลภาษาญี่ปุ่น คาดว่าจะนำไปสู่การวิจัยเกี่ยวกับ AI สร้างสรรค์ที่ตอบสนองความต้องการภายในประเทศได้

อ่านข่าวเต็มได้ที่: The Japan Times

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น