วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การประมวลผลแบบคลาวด์ภายใต้หน้าปกของควอนตัม

cloud-quantum
ภาพจาก Physics โดย Michael Schirber

นักวิจัยจาก  University of Oxford  ในสหราชอาณาจักร และ Sorbonne University  ในฝรั่งเศส ได้สาธิตการประมวลผลควอนตัมแบบไม่เปิดเผยข้อมูล (blind quantum computing) โดยใช้อิออนที่ถูกกักเก็บไว้  

ระบบคลาวด์ควอนตัมนี้มี "เซิร์ฟเวอร์" ประกอบด้วยอิออนสตรอนเชียม ทำหน้าที่เป็นคิวบิตเครือข่าย (network qubit) และอิออนแคลเซียม ทำหน้าที่เป็นคิวบิตหน่วยความจำ (memory qubit) 

เซิร์ฟเวอร์ไม่ทราบสถานะอิเล็กทรอนิกส์ของคิวบิตเครือข่าย แต่ยังคงสามารถประมวลผลข้อมูลได้ผ่านกระบวนการที่ใช้เลเซอร์ในการสร้างความพัวพัน (entanglement) ระหว่างคิวบิตเครือข่าย และ คิวบิตหน่วยความจำ 

ระบบนี้ยังใช้การเข้ารหัสแบบใช้ครั้งเดียว (one-time pad) เพื่อเข้ารหัสข้อมูล ซ่อนข้อมูลและการดำเนินการต่าง ๆ จากเซิร์ฟเวอร์

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Physics โดย Michael Schirber

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น