วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ตกลับมาอีกครั้ง

net-neutrality
ภาพจาก CNN โดย Brian Fung

คณะกรรมการกำกับกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Communications Commission) หรือ FCC ได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับความเป็นกลางของอินเทอร์เน็ต (net neutrality) เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา โดยห้ามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เลือกปฏิบัติเพื่อเพิ่มความเร็ว ลดความเร็ว หรือบล็อกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของลูกค้า 

กฎดังกล่าวสะท้อนถึงกฎที่มีการบังคับใช้โดย FCC ในปี 2015 แต่ถูกยกเลิกโดยรัฐบาลของทรัมป์ในปี 2017 นอกจากข้อกำหนดอื่นๆ แล้ว กฎใหม่นี้จะช่วยระงับไม่ให้ ISP ขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการฝึกโมเดล AI

อ่านข่าวเต็มได้ที่: CNN โดย Brian Fung

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น