วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

Geoffrey Hinton ยืนยันความเสี่ยงของ AI ระดับสูง

Geoffrey-Hilton-Scott-Pelley
ภาพจาก CBS News

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งสหราชอาณาจักร และผู้รับรางวัล  ACM A.M. Turing Award ประจำปี 2019 Geoffrey Hinton กล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI ขั้นสูง มีความเป็นไปได้มากที่จะมาแทนที่เราได้  

ในการสัมภาษณ์รายการ  "60 นาที (60 Minutes)"  Hinton กล่าวว่าระบบ AI มีความชาญฉลาด สามารถเข้าใจได้ และสามารถตัดสินใจจากประสบการณ์ได้ในลักษณะเดียวกับที่มนุษย์ทำ การบรรลุการตระหนักรู้ในตนเองเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ AI ฉลาดกว่ามนุษย์อย่างชัดเจน

Hinton และผู้ร่วมงาน Yann LeCun และ Yoshua Bengio ได้สร้างโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก เสริมสร้างการเชื่อมต่อที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง Hinton แนะนำว่าระบบ AI สมัยใหม่สามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าสติปัญญาของมนุษย์ โดยใช้การเชื่อมต่อน้อยกว่า แม้ว่าจะไม่ทราบการทำงานภายในที่แท้จริงก็ตาม

Hinton เรียกร้องให้มีการทดลองเพื่อปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเทคโนโลยี เช่นเดียวกับกฎระเบียบของรัฐบาล และการห้ามใช้หุ่นยนต์ทหารทั่วโลก

อ่านข่าวเต็มได้ที่: CBS News

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น